comunica amb dades
anagrama
 
/serveis/projectes
 

youtube google
 
Casos d'èxit i Projectes Realitzats  
Una llarga experiència en aquest tipus d’estudis ens avala per les nostres aportacions en l’Informe Anual de l’Empresa Catalana de la Generalitat, la Memòria de la Cambra o l’Anuari de la PIME entre d'altres.
 
  • Informe Anual de l'Empresa Catalana
 
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

Cada any, juntament amb la Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres es realitza el tractament de dades que recull el Banc d'Espanya d'una mostra d'empreses del teixit industrial de Catalunya.

     
  • Agregats de les dades financeres de totes les empreses de Catalunya
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

Les dades que PIMEC utilitza per els seus estudis i informes parteixen de les que les empreses presenten al registre mercantil. La col·laboració que dades.cat hi fa és per fer el tractament de dades amb els quals s’obtenen els agregats de les Comptes de Resultats i Balanços de les empreses agrupades per sectors i dimensions.

 
  • Enquesta Municipal
 
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

A Sant Vicenç de Castellet s'hi ha realitzat una enquesta dirigida pels responsables de l'administració local amb la intenció de copsar les inquietuds dels vilatans. Les preguntes, contestades en fulls a peu de carrer o taulells d'atenció ciutadana van permetre fer un Desplegament de la Funció de Qualitat dels serveis que dona l'Ajuntament, i donar criteris als caps de les àrees implicades per millorar la satisfacció dels usuaris.

     
  • Estudis d'evolució econòmica i financera d'un sector o d'una zona
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

Dels estudis d'evolució de les dades econòmiques i financeres de les empreses d'un sector o d'un municipi, clúster o comarca, en podem descriure exemples com els que hem realitzat per l’Ajuntament de Martorell o per l’Observatorio Español del Mercado del Vino.

 
  • Definició, enquestes i millora de processos en empreses de serveis
 
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

A la UAB les col·laboracions has estat des de la definició i homogeneïtzació de processos dels punts d'informació dels alumnes a les diferents facultats, enquestes i Desplegaments de la funció de Qualitat dels bars i restaurants del campus, comptatges de menús o identificació d'idees de millora a implantar als serveis a alumnes i personal docent i administratiu.

 
  • Suport per a la millora de les vendes
 
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

Poder conèixer quins son els clients potencials que més els pot interessar els nostres serveis son els reptes que hem desenvolupat per a petites organitzacions. Des de una Fundació que agrupa a fabricants de bens d'equip o una petita consultora passant per una empresa del sector del metall els hem realitzat llistats partint d'aranyes d'internet on s'han identificat els possibles empreses que els podrien interessar els serveis dels nostres clients. L’estalvi de temps en processos de màrqueting i els resultats son visibles immediatament.

Últims informes destacats:     2016 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2019 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres
       
Anuari de la pime catalana 2017 - PIMEC2019 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2018 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres Anuari de la pime catalana 2016 - PIMEC2018 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2016 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2017 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres
       
Anuari de la pime catalana 2017 - PIMEC2017 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2016 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres Anuari de la pime catalana 2016 - PIMEC2016 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2015 Sant Vicenç de Castellet2015 informe de satisfacció i estudi del desplegament de la qualitat al municipi de Sant Vicenç de Castellet
       
2015 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2015 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres Anuari de la pime catalana 2015 - PIMEC2015 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2014 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2014 Enquesta Restaurants UAB 2014 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2014 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres
       
Anuari de la pime catalana 2014 - PIMEC2014 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2013 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2013 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres Anuari de la pime catalana 2013 - PIMEC2013 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC Análisis económico-financiero 2001-2010 Expaña oemv2012 Análisis económico-financiero (2001-2010) del Sector Vitivinícola
       
2012 Memòria econòmica de Catalunya – Consell de Cambres2012 Memòria econòmica de Catalunya– Consell de Cambres Anuari de la pime catalana 2012 - PIMEC2012 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC 2011 Informe Anual de l’Empresa Catalana – Consell de Cambres2011 Informe Anual de l’Empresa Catalana – Consell de Cambres Anuari de la Pimec 20112011 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC
       
Informe econòmic Martorell 2010Informe econòmic Martorell 2010 - Centre de Promoció econòmica de Martorell 2010 Informe Anual de l’Empresa Catalana – Consell de Cambres2010 Informe Anual de l’Empresa Catalana – Consell de Cambres Anuari de la Pimec 20102010 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC QFD restaurants2010 QFD a 11 Restaurants i bars de la UAB
       
QFD serveis2010 QFD i enquesta a la Universitat Autònoma de Barcelona Anuari de la Pimec 20092009 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC UAB 20092009 Processos i Indicadors a la Universitat Autònoma de Barcelona IAEC 20072008 Informe Anual de l’Empresa Catalana – Consell de Cambres
       

Anuari de la Pimec 20082008 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC

Memòria Econòmica de Catalunya 20072008 Memòria Econòmica de Catalunya – Consell de Cambres

Anuari de la Pimec 20072007 Anuari de la Pime Catalana – PIMEC

IAEC 20072007 Informe Anual de l’Empresa Catalana – Generalitat de Catalunya

       

veure més projectes

 

 

 

 

 

 

 

 

d'Acord