comunica amb dades
anagrama
 
decoracio
 

youtube google
 

Anàlisi i Estadístiques:

 

A dades.cat donem suport de consultoria, assistència i fem la realització d’estudis de càlcul i estadística de base Econòmica Financera o Tècnica pel seu anàlisi

 • Anàlisi Descriptiu.
 • Anàlisi Inferencial: Correlacions, Anàlisi de Variància.
 • Investigació de Mercats: Factorials, Clusters, Anàlisi Multivariant
 • Anàlisi de dades i informes pel Benchmarking, Anàlisi factorial de correspondències productes/clients, Factors de decisió de compra.
 • Anàlisi de Satisfacció, Anàlisi de Risc, Credit Scoring (Models Matemàtics predictius davant el risc al crèdit), Estudis d'imatge del producte.
 • Quality Functional Deployment QFD (Disseny d'enquestes a Client pel Disseny de Productes).
 • Habit survey (Estudis d'hàbits de Compra, Treball, Costums)
 • Data Mining.
 • Anàlisis de Series Temporals: Pronòstic de valors i d’evolució
dec1 dec2 dec3 dec4 dec5 dec6 dec7

Exemples de servei:

 • Estudi del perfil del turisme a la Comarca de … (Edats, Origen, Dies d’Ocupació Hotelera, Llocs visitats).
 • Estudi de l’impacte econòmic del sector de les explotacions Forestals a la Comarca … (perfil de les empreses, impacte en altres sectors).
 • Anàlisi de la evolució del sector del metall als municipis de … (visió de la evolució detallada del sector en els últims 5 anys).
 • Us i eficiència de la recollida selectiva al municipi de … (percentatges de recuperació i valoració, distribució geogràfica, enquesta de satisfacció, enquesta de realització, possibilitats de millora).
 • Enquesta de mobilitat. Lloc de treball dels habitants de … Sectors i localització de les empreses de treball. Situació econòmica de les empreses.
 • Les avantatges competitives de les empreses del sector del turisme als pobles de … (què millorar i què potenciar per incrementar les visites)
 • El sector de l’agricultura. Impacte i estat actual a  les comarques de … Perfil de l’empresari, el treballador i futur de les empreses.
 • L’ R+D a les empreses que més creixen del sector de l’alimentació.
 • Estudi per a la implantació d’una oficina de Promoció Econòmica a la ciutat de …
 • Les empreses embotelladores d’aigua a la economia de la comarca del …. Els seus proveïdors i els seus clients. Perspectives de futur.
 • Les visites al Museu de … Perfil del visitant i els requeriments de millora i les seves possibilitats.
 • El perfil socioeconòmic de la comarca de … La població, el treball i les empreses.
 • Les microempreses de la ciutat de … Casos d’èxit. La identificació de sectors de creixement.
 • El comerç als pobles de … els clients i les raons de compra.
 • Estudi per l’anàlisi d’on situar les parades d’autobús per facilitar la mobilitat dins el municipi de … Enquesta d’us i de satisfacció. Càlculs i QFD de l’empresa contractista.
 • Crisi al sector de la Construcció a la comarca de … Possibilitats de reconversió. Sectors de creixement. Principals dades Financeres del sector.
 • Impacte dels ajuts a les empreses de serveis a la ciutat de … Els balanços de les empreses i l’agregat total.
 • Les empreses públiques a la ciutat de … Inversió. Comparativa amb la resta de Catalunya.
 • Mobilitat per l'ús de serveis públics a la comarca de … Distancies i facilitats per la mobilitat i l'ús. El cas concret de l’Hospital de …

 

d'Acord