comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Enquestes

  • Tipus
Investigació de mercats
Conèixer opinions, tendències, competidors
Mesurar l'interès en nous productes i ofertes de serveis
Provar un nou concepte de producte
Enquestes i anàlisi QFD: Desplegament de la funció de qualitat (DFQ)
o com encaminar la veu del client
Enquestes tècniques per presa de decisions i millora de productes, processos o serveis:
  >QFD (Quality Functional Deployment)  
  >procés de QFD a empreses  
  >millora de serveis en un hotel  
pdf Més informació sobre el què és el QFD i l'aplicació als serveis.

Enquestes de Satisfacció
Per conèixer el què pensa l'usuari o el client
Enquestes de mobilitat - tendències
Per analitzar a on treballen i d'on provenen els treballadors d'una zona, sector. Intencions i tendències.
Habit survey: Enquestes sobre hàbits i costums
Estils de compra, anàlisi d'hàbits i costums
Enquestes de Consum
Tendències
Competidors
Nous serveis i productes
Generació de llistes de clients
Identificar mitjançant enquestes els clients potencials per orientar les nostres campanyes
Verificació de censos i bases de dades
Control de dades contingudes en bases de dades, actualització i filtratge pel seu posterior tractament
Enquestes per la millora de restaurants, hotels, serveis i atenció al client d'organismes i empreses
Per esbrinar el què és prioritari per l'usuari o el client i així no equivocar-nos en les accions més adients per millorar i no fer lectures equivocades d'enquestes de satisfacció
Enquestes d'anàlisi de serveis
La puntualitat, el tracte, la rapidesa en servir el producte, la forma de donar el servei, els formats en què s'ha de lliurar un producte per arribar a major nombre de clients
Estudis sobre la inversió en R+D
Enquestes per conèixer a la competència i veure com està i en què està investigant. Es fa una selecció de les empreses més grans amb criteris del Manual de Frascati o el Manual d’Oslo i es dissenya una enquesta a les empreses utilitzant la terminologia proposada a la norma UNE/166000: 2002 EX: GESTIÓN DE LA I+D+I que deriva també d’aquests manuals i ens dona criteris del què considerar com a R+D.
Estudis de potencial de creixement d'empreses (Scuttlebutt) - Reputació de les empreses
Mitjançant una indagació a través d'entrevistes personals, en un nombre suficient, s'enquesta a persones involucrades al sector i es fa un anàlisi de les característiques que donen valor a la empresa i per les quals s'intenta obtenir informació de: -Productes i Serveis de la empresa amb potencial de creixement, -La Determinació de la direcció de l'empresa a crear nous productes i processos que ajuden a mantenir i incrementar les vendes -Efectivitat de la R+D -Grandària del departament de vendes de l'empresa -Ratis de Benefici -Accions que fa l'empresa per mirar de mantenir-los -Relacions personals dels Directius de l'Empresa -Sistema d'anàlisi comptable que s'utilitza -Aspectes que ajuden a la empresa a diferenciar-se en el sector -Si els beneficis es busquen a curt o llarg termini -Necessitats de financiació de l'empresa -Històric d'episodis negatius de l'empresa.
Benchmarking - Investigació
Recerca de la gestió i direcció de les empreses als nostres competidors i clients
Enquestes a Treballadors
Per valorar: la satisfacció, condicions de treball, desenvolupament de la carrera professional, capacitació, cultura corporativa.
Anàlisi i us de la presència a internet
Anàlisi i us que fan els nostres clients de la nostra web, possibilitats de millora. Implantació d'eines d'obtenció de dades a la nostra web.
d'Acord