comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Vigilància Tecnològica

Què fan els millors del meu sector?
-Comparatives de productes
-Anàlisi de tendències
-Quadres per la millora de processos i productes
Indicadors
Filtratge de dades
Anàlisi QFD
Patents i publicacions
Obtenció massiva
de dades

Totes aquestes activitats es fan a partir del mateix esquema de treball que usem per la xIdentificació i sectorització de clients: utilització de programació visual basic per obtenir les dades, us de software específic per la extracció massiva de dades, software d'aranyes per obtenir dades específiques a internet, digitalitzadors de documents.

 

Benchmarking i Posicionament sectorial

d'Acord