comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Censos d'empreses, Enquestes i Anàlisis

Quí necessita el meu producte?
-Llistats
-Cènsos d'empreses
-Dades rellevants
Indicadors
Filtratge de dades
Sectorització de la població
Enquestes
Obtenció massiva
de dades

Vol Saber qui son els seus clients?

La confecció d'una bona base de dades és essencial per poder estalviar esforços en identificar els seus clients potencials i poder definir les seves accions comercials.

caraMarta (Directora d'una empresa de serveis): “Per uns 500€ DADES ens va ajudar a fer un cens de les empreses que millor encaixéssin amb els nostres criteris de quines podien ser els nostres clients potencials. Utilitzem el llistat per fer les nostres accions comercials i contactes, cosa que ens ha facilitat molt la feina”.

Estem especialitzats en confeccionar censos d'empreses que poden ser els seus clients. Una vegada tenim la llista d'empreses, la filtrem i la traballem seguint els criteris que encaixen amb el seu client tipus.

Aixi evitem treballs infructuosos i podreu tenir millors resultats quan contacteu als possibles destinataris del vostre producte. Complementant els esforços a fer, també verifiquem, en cas que sigui necessari, les dades incloses en bases deficients:

El cost de contactar a cegues empreses és molt més gran comparat a iniciar una activitat coneixent a qui us dirigiu.

mapa

El procés de treball que es fa és fer una llista d’empreses que encaixen amb les característiques que es defineixen en el sector tranversal representat per la empresa a la qual volem potenciar les vendes.

La llista d'empreses es crea filtrant dades del registre mercantil amb criteris d'activitat que fan, creixement, salud financera i altres indicadors o ràtios que ens permetin buscar les empreses que encaixen amb les preferències que tenim perquè de qui ha de ser el nostre client o qui pot encaixar millor amb el nostre producte.

Vol fer-nos alguna pregunta? en menys de 24h tindrà una resposta

Les enquestes telefòniques o mitjançant una plataforma per internet que posem a disposició dels nostres clients des de dades.cat ens poden permetre conèixer hàbits de compra o graus de satisfacció per conèixer millor com enfocar les campanyes comercials.

 

cens empreses

En alguns casos ens podem trobar amb que les dades que estem tractant han de complir amb la Llei de dades de caràcter personal:

d'Acord