comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Advocats, socis i inversors:

Moltes vegades la necessitat de valorar una empresa neix del compromís o de la voluntat de transmetre unes accions que representen una part del valor d'una empresa. Segons l'objectiu de la transmissió el valor de la empresa varia. Orientats a donar suport als intermediaris o les parts de la transacció, dades.cat fem aquestes valoracions. Tanmateix fem recerca d'empreses per fer inversions, o simplement per relacions mercantil. Això és fer anàlisi del potencial de creixement de les empreses i indagar sobre la reputació de la empresa i la conveniència de tenir tractes amb ella:

  • Valoració d'empreses
 
La valoració (peritatge o taxació) d'empreses està orientada a donar suport a:
  -decisions en transmissions (patrimonials),
-transaccions (compres - vendes),
-participació o desvinculació d'accionistes (Management Buy-out, Buy-In,  Leverage, takeover)
   
El procés que es segueix és:
  1.-Definir clarament l'objectiu amb el client
2.-Decidir el mètode de valoració més adequat
3.-Seguir la pauta de la aplicació dades.càlcul (d.c)
   
Per fer la valoració ens basem en la aplicació d.c (model informàtic creat per nosaltres) on s'estudia l'empresa des de diferents criteris de valoració (quantitativa i qualitativa). Aquests son:
  -Valor Comptable de l'empresa
-Valor per ratis de Cash Flow, EBITDA, PER i PEG
-Valoració d'Actius
-Comparació per transaccions (Envy Ratio)
-Posicionament de l'empresa respecte a la seva competència, respecte a una selecció d'empreses (d.c), posició per ratis financeres, posició per reputació.
-Scoring qualitatiu de l'empresa segons el model de gestió scuttlebut de reputació (Philip Fisher)
-Scoring qualitatiu de l'empresa segons les avantatges competitives (Michael Porter).
   
Utilitzem aquests criteris de valoració per societats mercantils, però també fem models aplicables a grups empresarials (clusters, associacions, grups d'empreses d'una zona).

 

d'Acord