comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Associacions empresarials:

Què pot fer dades.cat per les Associacions d'empresaris (agrupacions sectorials, agrupacions locals, gremis):

  • Anàlisi i Estadística
 
Balanços i Comptes de Resultats d'Agregats d'Empreses
Anàlisi dels Balanços i Comptes de Resultats dels agregats d'un grup d'empreses.
Cens d'Empreses
Cens d'Empreses per Registres i bases secundaries o Cens d'Empreses per contacte amb l'empresa a partir de bases primàries (cens a partir de les llicencies d'obertura de nous negocis per exemple).
  Bases de dades de professionals i d'activitat. Filtres de bases de dades. Verificació de dades en bases. Recerca de dades de contacte de clients potencials.
  Tramits pel registre de llistats de contactes personals pel clumpliment de la Llei de protecció de dades.
Enquestes de mobilitat
Per analitzar a on treballen i d'on provenen els treballadors d'una zona, sector.
Estudis de potencial de creixement d'empreses (Scuttlebutt)
Mitjançant una indagació a través d'entrevistes personals, en un nombre suficient, s'enquesta a persones involucrades al sector i es fa un anàlisi de les característiques que donen valor a la empresa i per les quals s'intenta obtenir informació de: -Productes i Serveis de la empresa amb potencial de creixement, -La Determinació de la direcció de l'empresa a crear nous productes i processos que ajuden a mantenir i incrementar les vendes -Efectivitat de la R+D -Grandària del departament de vendes de l'empresa -Ratis de Benefici -Accions que fa l'empresa per mirar de mantenir-los -Relacions personals dels Directius de l'Empresa -Sistema d'anàlisi comptable que s'utilitza -Aspectes que ajuden a la empresa a diferenciar-se en el sector -Si els beneficis es busquen a curt o llarg termini -Necessitats de financiació de l'empresa -Històric d'episodis negatius de l'empresa.
Estudis d'Impacte sobre el territori
Creuar dades de magnituds econòmiques amb dades de persones censades, renda per càpita, despesa pública, inversió, impostos, per poder observar els resultats de polítiques de promoció econòmica per exemple.
Estudis sobre la inversió en R+D
Es fa una selecció de les empreses més grans amb criteris del Manual de Frascati o el Manual d’Oslo i es dissenya una enquesta a les empreses utilitzant la terminologia proposada a la norma UNE/166000: 2002 EX: GESTIÓN DE LA I+D+I que deriva també d’aquests manuals i ens dona criteris del què considerar com a R+D.
Evolució de Magnituds Econòmiques
Filtratge de bases de dades per crear bases acurades i selecció de magnituds econòmiques. Creació de formulacions per donar ratis econòmic-financers. Càlcul d'evolució del PIB utilitzant la metodologia del Reglament nº 1165/98 del Consell de la Unió Europea
Llistats sobre el teixit industrial i empresarial - Sectorització
-Llistat d'empreses -Rànkings d'empreses per vendes, nombre de treballadors, fons propis, resultats -Rànkings de sectors -Ratis per habitant -Formes jurídiques -Extincions i noves empreses
d'Acord