comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Empresa privada i Organitzacions:

Els estudis i serveis per a empreses, propietaris, consutories d'estratègia empresarial, recerques per inversió, en què dades.cat pot ajudar:

  • Valoració d'empreses
 
Valoració orientada a Socis o inversors de la empresa
Valoració Qualitativa i Quantitativa per Transmissions, Cessions, Ampliacions, Management Buyout - Buyin. >-(més informació)-
caraJosep (Advocat): “Sovint utilitzem els serveis de DADES per orientar-nos del valor de les empreses que entren en les opcions de compra dels nostres clients inversors”.
Valoració i posicionament de l'empresa
Anàlisi de les avantatges competitives de la empresa. >-(més informació)-
Estudis de potencial de creixement d'empreses (Scuttlebutt)
Mitjançant una indagació a través d'entrevistes personals, en un nombre suficient, s'enquesta a persones involucrades al sector i es fa un anàlisi de les característiques que donen valor a la empresa i per les quals s'intenta obtenir informació de: -Productes i Serveis de la empresa amb potencial de creixement, -La Determinació de la direcció de l'empresa a crear nous productes i processos que ajuden a mantenir i incrementar les vendes -Efectivitat de la R+D -Grandària del departament de vendes de l'empresa -Ratis de Benefici -Accions que fa l'empresa per mirar de mantenir-los -Relacions personals dels Directius de l'Empresa -Sistema d'anàlisi comptable que s'utilitza -Aspectes que ajuden a la empresa a diferenciar-se en el sector -Si els beneficis es busquen a curt o llarg termini -Necessitats de financiació de l'empresa -Històric d'episodis negatius de l'empresa.
Recerca de la reputació de les empreses
Valoració de la reputació de les empreses per poder tenir-hi relacions mercantils (accions judicials en les que ha estat implicada la empresa)
Recerca d'empreses
Recerca d'empreses que encaixen en criteris per actuar com a clients, proveïdors, inversors. Creació d'indicadors per a classificar-les, sectoritzar-les.
Vol fer-nos alguna pregunta? en menys de 24h tindrà una resposta
d'Acord