comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
 

youtube google
 

Administracions i ens locals:

Informes, diagnòstics, recerques, investigacions i estudis del teixit empresarial.

Comparació de ràtios econòmic financeres respecte a Sectors, comparatives de l'estat de les empreses respecte de Catalunya, de la comarca, Espanya, Europa.

Anàlisi per la Promoció econòmica i Foment de la activitat empresarial de

Administracions locals, Oficines de promoció econòmica, Clústers, promoció de polígons industrials

graf1 graf1x graf2x

Com a tall d'exemple, s'inclouen les fitxes dels municipis de Catalunya amb algunes de les ràtios que ens permeten fer comparacions entre zones, sectors i/o grandàries. Les dades utilitzades son les disponibles a la data de la realització de l'informe. S'han utilitzat les empreses dels municipis de més de 20.000 habitants i les capitals de comarca.

d'Acord