Les classes a Andorra - Educació


Et voldríem preguntar quina opinió tens sobre un tema a tractar a classe: Les "forest Schools". Escoles que fan treball de camp, per aprendre elements del currículum, al bosc (mesurant arbres, calculant pendents, fent estadístiques, llegint textos).


Hi ha 1 pregunta en aquesta enquesta